Kunstlicht is niet zomaar een peertje verwisselen!

Vanuit het menselijk welbevinden is het zinvol zoveel mogelijk gebruik te maken van daglicht. Maar om goed te kunnen werken is het vaak ook nodig om kunstlicht te gebruiken, denk aan vroeg in de ochtend en aan het einde van de dag.

Prettige werkomgeving

De kleur van het kunstlicht mag niet teveel afwijken van het daglicht, omdat onze ogen anders teveel moeten schakelen. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk licht op de werkplek terecht komt, dat het ook voor de langere duur prettig blijft om te werken. Anders zal vermoeidheid eerder optreden. Ook moet het licht zo gelijkmatig mogelijk over het werkvlak zijn verdeeld.

Lichtverdeling

Door de verdeling van het licht, ontstaan bepaalde helderheidsverhoudingen. Wanneer deze te groot zijn, zal dit als onprettig worden ervaren. Denk hierbij aan: het zonlicht dat op de werkplek schijnt. Een te groot verschil in de helderheid van de kleurstellingen. Maar ook het kunstlicht met een te smalle bundel waardoor er geen gelijkmatige lichtverdeling plaatsvindt, is hinderlijk. Dan komt de verblindingshinder maar ook de spiegelingshinder die je moet voorkomen. All Lighting heeft daarvoor speciale armaturen voor kantoren om deze hinder tegen te gaan. Ook de positie ten opzichte van de werkplek is van groot belang. LED armaturen geven namelijk een ander lichtbeeld dan de traditionele TL armaturen met hun ingebouwde spiegelreflectoren. Alleen daarom al is het af te raden om in deze armaturen de TL8 buizen te vervangen voor LED tubes. De lichtverdeling wordt door de spiegelreflectoren teveel gestuurd, zodat gelijkmatige verdeling niet meer kan worden verkregen.

Hiermee geven we aan, dat energiebesparing niet het enige aspect is dat telt. Ook de kwaliteit van het licht moet meegeteld worden. All Lighting kan u daarin op maat adviseren.

Impact van lichtkwaliteit

Vooral in de retrofitmarkt met LED tubes wordt nog te weinig naar lichtverdeling gekeken. Een bestaande TL-buis wordt simpel vervangen door een LED-buis om energie te besparen, maar daarbij wordt niet gekeken naar de impact op de lichtkwaliteit. Het resultaat is zeker een besparing maar daar tegenover staat wel minder lichtopbrengst… Ook op deze lichtopbrengst moet gelet worden bij de overstap naar LED, al is het financiële plaatje natuurlijk wel erg aantrekkelijk.

Kwalitatieve verlichting is belangrijk om prettig te kunnen werken, met de juiste verlichting die voorkomt dat de menselijke vermoeidheid niet door de verlichting wordt veroorzaakt.

All Lighting in het 12e jaar van haar bestaan

www.alll.nl