Energieakkoord: bedrijven krijgen verplichting overheid te informeren over energiebesparing zoals LED

In het kader van het Energieakkoord worden bedrijven voortaan verplicht om in het kader van de Wet Milieubeheer te melden welke energiebesparingsmaatregelen zij hebben genomen; zoals het plaatsen van led.

Ingrijpende maatregelen zijn volgens de Borgingscommissie van het Energieakkoord namelijk nodig om het doel van 100 petajoule extra energiebesparing binnen bereik te brengen. De informatieplicht aangaande energiebesparing is een van de acties die nu ondernomen wordt.

Deze maatregel en andere maatregelen staan in de Uitvoeringsagenda van de Borgingscommissie van het Energieakkoord die voorzitter Ed Nijpels naar het Kabinet heeft gestuurd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt met de gemeenten concrete prestatieafspraken over de uitvoering van deze maatregel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging VNO-NCW zorgen voor een eenvoudig digitaal systeem waar bedrijven kunnen melden wat ze hebben gedaan om zich aan de wet te houden.

In oktober 2017 constateerde de Nationale Energie Verkenning (NEV) dat de teller op 75 petajoule zou blijven steken. De aanpassing van de Wet Milieubeer moet dit gat grotendeels dichten. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere intensiveringen afgesproken.

De wet schrijft al jaren voor dat bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit of meer dan 25.000 kubieke meter gas verbruiken besparingsmaatregelen moeten nemen die ze in 5 jaar terugverdienen (red. het zou hierbij gaan om 100.000 tot 150.000 bedrijven). Hierbij wordt op basis van jurisprudentie het uitgangspunt gehanteerd dat iedere maatregel met een terugverdientijd van 5 jaar of minder verplicht door het bedrijf of instelling moet worden uitgevoerd. Zo wordt voor ruimte- en buitenverlichting in kantoren onder meer led-verlichting voorgeschreven.

De uitvoering van de wet liep tot nu toe echter gebrekkig. Er was te weinig zicht op wat bedrijven deden. Die krijgen nu de plicht te melden welke maatregelen ze hebben getroffen. Met de nieuwe informatieplicht kunnen inspecteurs gericht achterblijvers controleren. In het voorjaar van 2016 werden op last van toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma al 20 extra inspecteurs aangesteld om te controleren of bedrijven energiebesparingsmaatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen wel uitvoeren.

All Lighting helpt u graag met deze verplichting. Wij geven u een eerlijk advies, zorgen voor de subsidie, voeren de afvoer af van de oude armaturen (MVO) en installeren de nieuwe lichtbronnen.

Wij helpen u graag verder!te doen voor LED-verlichting.